Kulturen assosiert med elektronisk musikk i Norge

Undergrunnsklubber er kanskje for mange vanskeligere å finne I Skandinavia enn ellers I Europa – men de finnes. Og normene, samfunnet og stereotypene folk som hanger I et elektronisk musikk miljø er kanskje grunnen til at miljøene og samværet er tettere enn I mer moderne buyer som Berlin. Man fore stiller seg ofte folk med fargerike hanekammer eller Andre særegne stil trekk når man tenker på undergrunnen; dop, kriminalitet, rasering og ….. Den stereotypene vi ser for OSS er et halvsinna dophue, en lovløs rebell med en særegen stil. Men I mange til feller, holder ikke stereotypene download (2)mål.

I Norge putter
arrangører inn 15-25000 kroner fra egen lomme for å finanisiere undergrunnklubbene. En event kan vare i alt fra 12 timer til flere døgn, og man behøver faktisk ikke være spesielt utvalgt for å få komme inn – du behøver bare å vite hvor det er. alle som melder interesse for arrangementene, blir teksten om hvor festen befinner seg en time før det starter. Dette er både for å holde politiet på avstand, og for å hente inn folk som er genuint interesserte i opplegget; ingen innenfor miljøet håper at den elektroniske undergrunnen kulturen skal bli en trend.

Innenfor de delvis skjulte stedene, tror mange det er stor ståhei og grusomme ting på gang. Vel, for å glede en bekymret bestemor – miljøet betyr av nettopp det motsatte. Altså, det vil si: peace, love, unity og respect. Det er varmt og inkluderende, noe som knekker en del fordommer om hva man egentlig tenker om et elektronisk musikk miljø fra utsiden.

Grunnen til at klubbene og festene ofte tar sted i bunkere fra andre verdenskrig, er ikke bare for å skjule det de gjør; det er også av respekt for loven og eventuelle naboer, slik at de kan få gjøre det de ønsker i fred, uten mye pes. De trekker tilbake til techno kulturens røtter, og fyller forlatte og tomme bygninger og bunkers, og ønsker frem for alt ingen bråk eller klager mot det de gjør.

Fordommene mot kulturen er store i Norge, men folkene innenfor lever ikke opp til stereotypene.